Svojstva objekata firme Panel-Mont

 

Pokrivanje hala (kako krova, tako i zidova) se vrši od poliuteranskog sendvič panela (mineralna vuna) ili od trapeznog lima, plastificiranog ili pocinkovanog, koji se postavlja na čeličnu konstrukciju.
Pokrivački radovi odnose se na pokrivanje objekta termoizolovanim panelima, aluminijumskim trapezastim limom, aluminijuskim ravnim ili rolovanim limom, pocinkovanim limom.
Opšavi hala podrazumevaju postavljanje:
sendvič paneli
 • olučnih horizontala i vertikala,
 • uvodnika u oluk,
 • skrivača ispune panela,
 • slemenog lima-donjeg,
 • slemenog lima-gornjeg,
 • snegobrana,
 • opšivki zabata,
 • opšivki uglova spolja i iznutra,
 • opšivanje sokle-donji lim i gornji ukrasni lim,
 • limove za opsivanje atike ako je predviđena arhitekturom,
 • razdelne lajsne ukoliko se paneli postavljaju horizontalno.

Savijanje lima se vrši na 2,4,6, i 8m, a spajanje na adekvatan i proveren način: letovanjem, silikoniranjem, lepljenjem odgovarajućim lepkovima proverenih kvaliteta.
Čelične konstrukcije se premazuju antikorozivnom zaštitom i sa dva sloja farbe.
Sistem u kome mi gradimo je potpuno montažno-demontažan što vama omogućava izuzetno kratke rokove montaže objekta, laku dogradnju, promenu oblika u osnovi objekta, lako održavanje, laku zamenu elemenata konstrukcije ukoliko se oni u toku eksploatacije oštete. Povoljnost montažno-demontažnih objekata je u tome što se izrađuju u radionici , tako da je bez obzira na atmosferske uslove napolju, izgradnja objekta moguća. Takodje, takvi uslovi rada omogućavaju izuzetnu tačnost i kvalitet izrade objekta. Ukoliko Vašu halu pokrivate sendvič panelima, sa izuzetno malom debljinom obloge, ostvarujete veoma dobru izolaciju.